JA slide show
 
 • Povećaj font
 • Osnovni font
 • Smanji font
 • Layout: 2 Left columns + Mainbody
 • Layout: Mainbody + 2 Right columns

Društvo za podvodne sportove Zagreb

Tečajevi

E-mail Ispis PDF
Tečajevi se održavaju po NAUI programu.
NAUI je skraćenica za National Associtation of Underwater Instructors – međunarodna udruga ronilačkih instruktora.
NAUI je  osnovan 1959. godine SAD-u te je najstarija američka asocijacija. NAUI je neprofitno udruženje ronilačkih instruktora i osnovni cilj je obuka,  putem kvalitetnih tečajeva i programa, za ronjenje u sigurnosti.
Da bi postigao zacrtane ciljeve NAUI priprema i organizira profesionalne tečajeve i određuje minimalne standarde za svaki tečaj, razvija programe i proizvode koji pomažu profesionalcima pri podučavanju i nadziranju ronilačkih aktivnosti.
Glavni moto našeg kluba i NAUI-a je “VEĆA SIGURNOSTI RONJENJA KROZ OBRAZOVANJE”
REKREATIVNI NAUI TEČAJEVI
Ronilac (Scuba Diver)
Tečaj namijenjen osobama koje žele naučiti osnove sigurnog ronjenja s autonomnim ronilačkim aparatom. Minimalna dob za pristup tečaju je 15 godina.
Teoretski dio tečaja obuhvaća 6 predavanja( 14 sati predavanja).
Praktični dio tečaja se sastoji od 6 vježbi ronjenja s autonomnim ronilačkim aparatom u vodi.
Maksimalna dubina za obuku je 18 metara.
Što treba donijeti od opreme na tečaj:
kupaće gaće,
ručnik i fen (za one koje ili koji imaju dužu kosu),
toplu kapu (nakon izlaska iz bazena da se ne prehladite).
U cijenu tečaja je uključeno:
klupska članarina za tekuću godinu,
ronilačko DAN osiguranje,
svu potrebnu ronilačku opremu,
punjenje boca,
sav didaktički materijal (knjiga, log book, itd.),
termine na bazenu
Iskusni ronilac (Experienced Scuba Diver)
Ovaj tečaj je namijenjen roniocima koji imaju iskustvo, a nisu završili tečaj i ne posjeduju iskaznicu ili diplomu niti jedne priznate ronilačke škole, da postanu NAUI ronioci. To mogu biti ronioci koji imaju vojnu, znanstvenu ili komercijalnu obuku ili nemaju nikakvu formalnu obuku. Polaznici koji uspješno završe program postaju NAUI ronioci otvorenih voda. Prije bilo kojeg ronjenja u otvorenoj vodi, instruktor mora biti siguran da je ronilac sposoban svesti rizik na najmanju moguću mjeru. Po potrebi treba koristiti ocjenjivanje znanja ili ocjenjivanje vještine.
Ronjenja u otvorenoj vodi: kada su ispunjeni svi prethodni uvjeti, te je instruktor siguran da je ronilac spreman, radi se 5 ronjenja u otvorenoj vodi.
Ako uvjeti ili vrijeme ne dozvoljavaju da se izvedu propisana ronjenja:
ronilac mora napraviti sve propisane vježbe u bazenu ili otvorenoj vodi
ronilac mora napraviti najmanje 2 ronjenja u otvorenoj vodi, te izvesti sve propisane vještine na zadovoljavajući način.
Sve treba biti zabilježeno u ronilačku knjižicu, te potpisano od strane instruktora.
Što treba donijeti od opreme na tečaj:
kupaće gaće,
ručnik i fen (za one koje ili koji imaju dužu kosu),
toplu kapu (nakon izlaska iz bazena da se ne prehladite).
U cijenu tečaja je uključeno:
klupska članarina za tekuću godinu,
ronilačko DAN osiguranje,
svu potrebnu ronilačku opremu,
punjenje boca,
sav didaktički materijal (knjiga, log book, itd.),
termine na bazenu
Napredni ronilac (Advanced Scuba Diver)
Tečaj namijenjen osobama koje žele naučiti osnove sigurnog ronjenja s autonomnim ronilačkim aparatom.
Obavezna ronjenja su: noćno ronjenje, navigacija, duboko ronjenje. Minimalna dob za pristup tečaju je 15 godina.
Kandidat mora posjedovati iskaznicu Scuba Diver ili ekvivalentnu nekog drugog priznatog udruženja.
Teoretski dio traje 8 sati.
Potrebno je obaviti 6 ronjenja sa autonomnim ronilačkim aparatom.
Maksimalna dubina ronjenja je 39 metara.
Što treba donijeti od opreme na tečaj:
kupaće gaće,
ručnik i fen (za one koje ili koji imaju dužu kosu),
toplu kapu (nakon izlaska iz bazena da se ne prehladite).
U cijenu tečaja je uključeno:
klupska članarina za tekuću godinu,
ronilačko DAN osiguranje,
svu potrebnu ronilačku opremu,
punjenje boca,
sav didaktički materijal (knjiga, log book, itd.),
termine na bazenu
Majstor ronilac (Master Scuba Diver)
Tečaj namjenjen roniocima koje žele proširiti svoja teoretska znanja te vještine do nivoa profesionalnih ronilaca. Ovaj tečaj stepenica je na putu ka profesionalnom ronjenju.
Obavezna ronjenja su: procedure u slučaju hitnoće te  spašavanje, duboko ronjenje (simulacija dekompresije), podvodna navigacija, traženje i spašavanje – dizanje tereta padobranom. Kandidat mora posjedovati iskaznicu Advanced Scuba Diver ili ekvivalentnu.
Teoretski dio traje 26 sati.
Potrebno je obaviti 8 ronjenja sa autonomnim ronilačkim aparatom, maksimalno 3 u jednom danu. Maksimalna dubina ronjenja je 39 metara.
Obavezna ronjenja (5):
prva pomoć kod ronilačkog udesa
duboko ronjenje ili ronjenje sa simulacijom dekompresijskog zastanka
ronjenje u uvjetima ograničene vidljivosti ili noćno ronjenje
podvodna navigacija
traženje i spašavanje izgubljenog predmeta
Fakultativna ronjenja (3):
ronjenje na dah
ponavljanje osnovnih tehnika ronjenja
promatranje okoliša i skupljanje podataka
kontrola potrošnje zraka
ronjenje sa broda
ronjenje sa obale
ostale aktivnosti od posebnog interesa
POTREBNA TEORIJSKA ZNANJA
Ponavlja se i proširuje gradivo iz tečajeva Scuba Diver i Advance Scuba Diver.
Produbljuju se znanja o ronilačkoj opremi.
Procedure prilikom ronilačkog udesa, prevencija i prva pomoć.
Sistemi komunikacije.
Produbiti znanja o podvodnoj flori i fauni, te o podvodnoj navigaciji, ronjenju u ograničenoj vidljivosti, pretraživanju i spašavanju te dubokim ronjenjima.
OCJENJIVANJE
Polaznik mora zadovoljiti teorijska i praktična znanja da bi mogao dobiti ronilačku iskaznicu Majstor ronilac (Master Scuba Diver).
Ronilac spasilac (Rescue Diver)
Tečaj za ronioce koji žele naučiti osnove spašavanja ronilaca te time postati kvalitetniji i sigurniji ronioci. Ovaj tečaj je uvijet za pristupanje profesionalnim tečajevima. Na ovom tečaju ronioci stječu znanja i vještine potrebne da bi mogli prepoznati stres, te učinkovito djelovati u slučaju potrebe. Tečaj uključuje: pomoć, transport, spašavanje na površini i sa dubine za ronioce na dah ili sa opremom.
Polaznici koji su sa uspjehom završili tečaj smatraju se osposobljenim za izvođenje asistencija i spašavanja u otvorenoj vodi u uvjetima sličnim ili istovjetnim onima koje su prošli na tečaju.
Ova kvalifikacija je jedan od uvjeta za pohađanja tečajeva ronilac pomoćnik, voditelj ronjenja, pomoćnik instruktora i instruktorskog tečaja.
UVJETI ZA POHAĐANJE TEČAJA
Kandidat mora posjedovati svjedodžbu da je osposobljen kao NAUI ronilac otvorenih voda ili odgovarajući ekvivalent. Ako se prva pomoć i oživljavanje ne obrađuju na tečaju, kandidat treba posjedovati svjedodžbu od položenoj prvoj pomoći i reanimaciji.
Najmanje jedna nastavna jedinica se mora podučavati u otvorenim vodama.
VJEŠTINE U OTVORENIM VODAMA
Na površini, prepoznati problem te na pravilan način pomoći potpuno opremljenom roniocu koji se pretvara da ima slijedeće probleme: grč mišića, ubrzano disanje, da je umoran, da pokazuje znakove panike i poteškoće sa disanjem (zbog temperature vode, odijela itd.).
Izvesti kontrolirano spašavanje ronioca, sa dubine od cca. 6 metara dubine, te ga transportirati 46 metara do obale, broda ili platforme, odbacujući pri tom opremu uz pomoć jednog asistenta, gdje se unesrećeni koji simulira da ne diše izvlaći iz vode.
POTREBNA TEORIJSKA ZNANJA
Slijedeće teme se moraju obraditi: uzroci i sprječavanje ronilačkih udesa; fizička spremnost, stres i psihološki faktori, panika, provjera opreme prije ronjenja, sindrom utapanja na površini. Spašavanje: samo-spašavanje, pomoć roniocu, umjetno disanje u vodi, spašavanje sa dubine i na površini, transport, tehnike skidanja opreme, tehnike izvlačenja na obalu ili brod, prva pomoć, davanje kisika.
Općeniti pristup rješavanju udesa: briga o unesrećenom, pristup prvoj pomoći, baro komori,  izvješće o udesu, odgovornost i pravni aspekti.
Tečajevi se održavaju po NAUI programu.

NAUI je skraćenica za National Association of Underwater Instructors – međunarodna udruga ronilačkih instruktora.

NAUI je  osnovan 1959. godine SAD-u te je najstarija američka asocijacija. NAUI je neprofitno udruženje ronilačkih instruktora i osnovni cilj je kvalitetna i detaljna obuka.

Da bi postigao zacrtane ciljeve NAUI priprema i organizira profesionalne tečajeve i određuje minimalne standarde za svaki tečaj, razvija programe i proizvode koji pomažu profesionalcima pri podučavanju i nadziranju ronilačkih aktivnosti.

Glavni moto NAUI-a je “VEĆA SIGURNOSTI RONJENJA KROZ OBRAZOVANJE”.
Naši instruktori, svojim iskustvom, garantiraju za kvalitetu tečajeva.

REKREATIVNI NAUI TEČAJEVI

Ronilac (Scuba Diver)

NAUI-Scuba-Diver

Tečaj namijenjen osobama koje žele naučiti osnove sigurnog ronjenja s autonomnim ronilačkim aparatom. Minimalna dob za pristup tečaju je 15 godina.
Teoretski dio tečaja obuhvaća 6 predavanja( 14 sati predavanja).
Praktični dio tečaja se sastoji od 6 vježbi ronjenja s autonomnim ronilačkim aparatom u bazenu, te 4 ronjenja u moru.
Maksimalna dubina za obuku je 18 metara.

Što od opreme treba ponijeti na tečaj:
kupaće gaće,
ručnik i fen (za one koje ili koji imaju dužu kosu),
toplu kapu (nakon izlaska iz bazena da se ne prehladite).

U cijenu tečaja je uključeno:
klupska članarina za tekuću godinu,
ronilačko DAN osiguranje,
sva potrebna ronilačka oprema,
punjenje boca,
sav didaktički materijal (knjiga, log book, itd.),
termini na bazenu

Napredni ronilac (Advanced Scuba Diver)

NAUI-Advanced-Scuba-Diver

Tečaj namijenjen osobama koje žele otići stepenicu više.
Obavezna ronjenja su: noćno ronjenje, navigacija, duboko ronjenje te ronjenje na olupini. Minimalna dob za pristup tečaju je 15 godina.
Kandidat mora posjedovati iskaznicu Scuba Diver ili ekvivalentnu potvrdu neke druge priznate asocijacije.
Teoretski dio traje 8 sati.
Potrebno je obaviti 6 ronjenja sa autonomnim ronilačkim aparatom.
Maksimalna dubina ronjenja je 39 metara.

Što od opreme treba ponijeti na tečaj:
kupaće gaće,
ručnik i fen (za one koje ili koji imaju dužu kosu),
toplu kapu (nakon izlaska iz bazena da se ne prehladite).

U cijenu tečaja je uključeno:
klupska članarina za tekuću godinu,
ronilačko DAN osiguranje,
sva potrebna ronilačka oprema,
punjenje boca,
sav didaktički materijal (knjiga, log book, itd.),
termini na bazenu

Majstor ronilac (Master Scuba Diver)

NAUI-Master-Scuba-Diver

Tečaj namjenjen roniocima koje žele proširiti svoja teoretska znanja te vještine do nivoa profesionalnih ronilaca. Ovaj tečaj već ulazi u profesionalno ronjenje, te omogućava rad u ronilačkoj industriji kao „Voditelj ronjenja“.
Obavezna ronjenja su: procedure u slučaju hitnoće te  spašavanje, duboko ronjenje (simulacija dekompresije), podvodna navigacija, traženje i spašavanje – dizanje tereta padobranom. Kandidat mora posjedovati iskaznicu Advanced Scuba Diver ili ekvivalentnu.
Teoretski dio traje 26 sati.
Potrebno je obaviti 8 ronjenja sa autonomnim ronilačkim aparatom, maksimalno 3 u jednom danu. Maksimalna dubina ronjenja je 39 metara.

Obavezna ronjenja (5):
prva pomoć kod ronilačkog udesa
duboko ronjenje ili ronjenje sa simulacijom dekompresijskog zastanka
ronjenje u uvjetima ograničene vidljivosti ili noćno ronjenje
podvodna navigacija
traženje i spašavanje izgubljenog predmeta

Fakultativna ronjenja (3):
ronjenje na dah
ponavljanje osnovnih tehnika ronjenja
promatranje okoliša i skupljanje podataka
kontrola potrošnje zraka
ronjenje sa broda
ronjenje sa obale
ostale aktivnosti od posebnog interesa

POTREBNA TEORIJSKA ZNANJA
Ponavlja se i proširuje gradivo iz tečajeva Scuba Diver i Advance Scuba Diver.
Produbljuju se znanja o ronilačkoj opremi.
Procedure prilikom ronilačkog udesa, prevencija i prva pomoć.
Sistemi komunikacije.
Produbiti znanja o podvodnoj flori i fauni, te o podvodnoj navigaciji, ronjenju u ograničenoj vidljivosti, pretraživanju i spašavanju te dubokim ronjenjima.

OCJENJIVANJE
Polaznik mora zadovoljiti teorijska i praktična znanja da bi mogao dobiti ronilačku iskaznicu Majstor ronilac (Master Scuba Diver).

Ronilac spasilac (Rescue Diver)

NAUI-Scuba-Rescue-Diver

Tečaj za ronioce koji žele naučiti osnove spašavanja ronilaca te time postati kvalitetniji i sigurniji ronioci. Ovaj tečaj je uvijet za pristupanje profesionalnim tečajevima. Na ovom tečaju ronioci stječu znanja i vještine potrebne da bi mogli prepoznati stres, te učinkovito djelovati u slučaju potrebe. Tečaj uključuje: pomoć, transport, spašavanje na površini i sa dubine za ronioce na dah ili sa opremom.
Polaznici koji su sa uspjehom završili tečaj smatraju se osposobljenim za izvođenje asistencija i spašavanja u otvorenoj vodi u uvjetima sličnim ili istovjetnim onima koje su prošli na tečaju.
Ova kvalifikacija je jedan od uvjeta za pohađanja tečajeva ronilac pomoćnik, voditelj ronjenja, pomoćnik instruktora i instruktorskog tečaja.

UVJETI ZA POHAĐANJE TEČAJA
Kandidat mora posjedovati svjedodžbu da je osposobljen kao NAUI ronilac otvorenih voda ili odgovarajući ekvivalent. Ako se prva pomoć i oživljavanje ne obrađuju na tečaju, kandidat treba posjedovati svjedodžbu o položenoj prvoj pomoći i reanimaciji.
Najmanje jedna nastavna jedinica se mora podučavati u otvorenim vodama.

VJEŠTINE U OTVORENIM VODAMA
Na površini, prepoznati problem te na pravilan način pomoći potpuno opremljenom roniocu koji se pretvara da ima slijedeće probleme: grč mišića, ubrzano disanje, da je umoran, da pokazuje znakove panike i poteškoće sa disanjem (zbog temperature vode, odijela itd.).
Izvesti kontrolirano spašavanje ronioca, sa dubine od cca. 6 metara dubine, te ga transportirati 46 metara do obale, broda ili platforme, odbacujući pri tom opremu uz pomoć jednog asistenta, gdje se unesrećeni koji simulira da ne diše izvlaći iz vode.

POTREBNA TEORIJSKA ZNANJA
Slijedeće teme se moraju obraditi: uzroci i sprječavanje ronilačkih udesa; fizička spremnost, stres i psihološki faktori, panika, provjera opreme prije ronjenja, sindrom utapanja na površini. Spašavanje: samo-spašavanje, pomoć roniocu, umjetno disanje u vodi, spašavanje sa dubine i na površini, transport, tehnike skidanja opreme, tehnike izvlačenja na obalu ili brod, prva pomoć, davanje kisika.
Općeniti pristup rješavanju udesa: briga o unesrećenom, pristup prvoj pomoći, baro komori,  izvješće o udesu, odgovornost i pravni aspekti.


Također radimo tečajeve specijalnosti:
Wreck diver (external survey), Nitrox (enriched air), Dry suit diver, Deep diver, Search and recovery diver


Probna ronjenja (discover scuba diving)

Organiziramo probna ronjenja za ljude koji bi voljeli prvo probati roniti, prije nego što se odluče za cijeli tečaj. Kandidat prvo prolazi kratko uvodno predavanje gdje se uči kako funkcionira ronilačka oprema, koje stvari se ne smiju raditi za vrijeme ronjenja, osnovne znakove za komunikaciju pod vodom. Nakon toga se zaranja sa instruktorom jedan na jedan (instruktor može imati maksimalno jednu osobu pod vodom i  sva njegova pažnja usmjerena je prema vama). Ovako možete ocijeniti želite li na tečaj ili ne (nakon probnog ronjenja 99 posto ljudi želi završiti tečaj).


Ronjenje za djecu od 8 godina

Djeca su najbolji ronioci, apsolutno bez predrasuda i straha. NAUI ima program za djecu od 8 do 14 godina. Program je zamišljen da bude posve siguran za djecu. Maksimalna dubina ronjenja je 3 metra, u zavorenoj vodi ( bazen ili ograđeni dio obale). Instruktor roni sa samo jednim djetetom, tako da je sva njegova pažnja usmjerena na malog ronioca . Naš instruktor ima dugogodišnje iskustvo rada sa djecom u ronilačkom centru i njegovo iskustvo govori samo jedno - djeca su daleko bolji ronioci-početnici od odraslih.

matko_i_klinka

Vaš NAUI Instructor No. 53403
Matko Pojatina, mob: +385(0)91 2331311
 

04. i 05.12. 2010. Rybnik (Poljska) Silesian Freediving Cup

E-mail Ispis PDF

Dana 04.i 05.12. u Rybniku (Poljska) održan je Silesian Freediving Cup, međunarodno natjecanje prema AIDA pravilima. Na natjecanju je sudjelovala naša članica Dajana Zoretić koja je u sve tri discipline (dinamika, dinamika bez peraja i statika) zauzela prvo mjesto, te u ukupnom zboju bodova zauzela istu poziciju. U ekipnom poretku u kojem su morala nastupiti dva natjecatelja i jedna natjecateljica drugo mjesto osvojila je ekipa pod nazivom THE NATIONAL u sastavu Dariusz Paryz (POL), Tomislav Sviličić (RC Osijek) i Dajana Zoretić (DPS-Zagreb). Prvo i treće mjesto su zauzeli natjecatelji iz Poljske.

Više...
 

6. Submania kup - Zagreb,13.11.2010.

E-mail Ispis PDF

U Zagrebu je u subotu 13. studenog 2010. na bazenu Utrina u organizaciji Ronilačkog kluba Submania, Zagrebačkog ronilačkog saveza i Hrvatskog ronilačkog saveza održan 6. Submania Apnea kup. Radi se o nacionalnom natjecanju u ronjenju na dah s međunarodnim sudjelovanjem. Natjecanje je provedeno po pravilima i standardima AIDA-e, svjetske udruge za ronjenje na dah i po CMAS pravilima.

Natjecatelji i natjecateljice nastupili su u tri bazenske discipline: Statika, Dinamika s perajama i Dinamika bez peraja, s tim da se disciplina Dinamika s perajama odvijala po pravilima obje asocijacije.

Više...
 

Međunarodno natjecanje u ronjenju na dah RMC Wiesbaden 2010.

E-mail Ispis PDF

Dana 2. listopada 2010. god. u Wiesbadenu održano je Međunarodno natjecanje u ronjenju na dah Rhein Main Cup 2010., deseto po redu, na kojem su sudjelovali i natjecatelji iz Hrvatske. Natjecanje je održano prema pravilima asocijacije AIDA.

Iz Hrvatske su nastupili članica našeg kluba DPS Zagreb Dajana Zoretić i Goran Čolak iz RK Geronimo. Dajana je sudjelovala u dvije discipline: statika i dinamika bez peraja. U disciplini statika (STA) osvojila je prvo mjesto s vremenom apneje od 5 min i 28 sec. U disciplini dinamika bez peraja (DNF) preronila je 150 metara te također osvojila prvo mjesto. Tom duljinom prerona postala je i državna rekorderka u toj disciplini. U ukupnom poretku dobivenom zbrojem rezultata dviju disciplina također je bila prva, te je nagrađena vrijednim nagradama.

Više...
 

AIDA F** 09. - 11. 07. 2010.

E-mail Ispis PDF

ApneaTečaj F** 09. - 11. 07. 2010.:

» teoretski i praktični dio tečaja (Pirovac)

Prijave se primaju do 05. 07. 2010.

Kontakt osoba: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

AIDA Freediver ** - temeljni tečaj za polaznike s određenim iskustvom

Tečajevi ronjenja na dah izvode se po AIDA nastavnom programu odobrenom od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Više...
 
Više članaka...
Stranica 2 od 4

Podvodni ribolov

Apnea

Scuba

Udičarenje

Prijava članovae-dozvola 2017.

dozvola

Dozvole za sportski ribolov na moru za 2017. godinu možete kupiti u prostorijama društva, Medulićeva 30/dvorište, svakog utorka ili četvrtka od 18 do 20 sati ili naručiti putem e-maila. Potrebno je dostaviti dokaz o uplati, OIB i fotokopiju ili sken osobne iskaznice u PDF formatu.

Sukladno Nalogu Komisije za provedvu upravnog nadzora Ministarstva poljoprivrede, kupci povlaštenih ribolovnih dozvola dužni su uz osobnu iskaznicu pri kupnji dozvole predočiti i dokaz o svom statusu i to:

 • VETERANI - Rješenje o umirovljenju ili odrezak mirovine
 • INVALIDI DOMOVINSKOG RATA - Rješenje o statusu HRVI

Račun društva kod Zagrebačke banke je IBAN: HR3823600001101350199.

Cijena dozvole (uključujući članarine DPS-a i HSŠRM-a) iznosi:

 • JUNIORI - 140 kn
 • SENIORI - 460 kn (AKTIVNA 650kn: bazen,predavanja,natjecanja,majice itd.)
 • VETERANI - 220 kn
 • INVALIDI DOMOVINSKOG RATA - 170 kn

Sponzori

Di Nautika
Dragorlux
Apnos - Diving Experts

DPS-ZAGREB GOOGLE GRUPA

Google Groups

Učlanite se u DPS-Zagreb Google groupu i objavljujte tekstove, slike, fotografije, video i audio zapise...

Vaša email adresa:
DPS-Zagreb Google groupa