GDPR

Izjava o zaštiti osobnih podataka

DPS Zagreb (u nastavku mi, naš, nama, itd.) je svjestan važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti svojih članova i simpatizera. Sukladno tome i Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, sastavili smo ovu Izjavu o zaštiti osobnih podataka kako bi transparentno prikazali zašto prikupljamo i na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke te koja su pri tom Vaša prava.

Voditelj zbirke podataka

Voditelj zbirke je DPS Zagreb, Medulićeva 30, 10020 Zagreb, OIB:13112913354 Kontakt za sva pitanja vezano uz obradu i korištenje Vaših osobnih podataka je: zastita.podataka@dps-zagreb.hr ili DPS Zagreb, Medulićeva 30, 10000 Zagreb.

Prikupljanje podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo kada nam ih svojom voljom ustupite i to ispunjavanjem web obrasca ili u papirntom obliku, npr. pristupnica. Podaci koje prikupljamo i obrađujemo:

  • Osnovni podaci: ime i prezime, datum rođenja, OIB, broj osobne iskaznice, datum početka i kraja članstva u udruzi te status članstva,
  • Dodatni podaci: adresa, adresa e-pošte, broj telefona te informacije o uplati članarine, preuzetoj iskaznici, kategoriji članstva,
  • Dodatni za SCUBA ronioce: kategorija, broj ronilačke iskaznice, asocijacija po kojoj ste certificirani, položene specijalnosti, datum prve certifikacije, ime prvog instruktora,
  • Dodatni za natjecatelje (ronioce na dah i plivače s perajama): kategorizacija vrhunskog sportaša, kategorija ronioca na dah, dobna skupina,
  • Prijave i prisutnost na događanjima na kojima sudjelujemo ili koje organiziramo te fotografije i video zapisi sa istih.

Obrada osobnih podataka

Vaše podatke obrađujemo isključivo temeljem:

  • Vaše suglasnosti (Privola)
  • Zakonske obveze (npr. Zakon o udrugama).

Za osobe mlađe od 16 godina privolu za obradu osobnih podatak daje roditelj ili skrbnik. Prikupljene podatke koristimo za izvršavanje prava i obveza članstva (npr. provjera statusa i plaćene članarine) te obveza DPS-a prema državnim tijelima. Koristimo ih i prilikom organizacije naših aktivnosti poput edukacija, izleta, projekata, treninga, natjecanja, itd. Periodički Vas obavještavamo o aktivnostima ili o novostima vezanim uz ronjenje i vodene sportove, ekologiju, tehnologiju, opremu, itd. U svrhu promocije ronjenja, vodenih sportova, ekologije i općenito rada DPS-a, naši članovi i mi objavljujemo informacije, fotografije i video zapise o našim aktivnostima na web stranicama udruge i DPS-ovim društvenim mrežama.

Zaštita i rok čuvanja Vaših podataka

Vaši osobni podaci se čuvaju na siguran način u digitalnom obliku uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja osobnih podataka. Pristup vašim podacima imaju Predsjednik udruge, tajnik, službenik za zaštitu osobnih podataka te IT administrator DPS-a. Vaši osobni podaci se ne obrađuju u marketinške svrhe i ne prenose trećim osobama bez vašeg izričitog odobrenja. Sukladno Zakonu o udrugama, popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima DPS-a te nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Pri tom se prikazuju samo nužni podaci, odnosno: ime, prezime te datum pristupanja i prestanka članstva u DPS-u. Vaši osobni podaci čuvaju se cijelo vrijeme članstva u DPS-u s time da:

  • Osnovni podaci se čuvaju trajno sukladno Zakonu o udrugama.
  • Dodatni podaci (za komunikaciju, za SCUBA i za natjecatelje) se brišu 5 godina nakon prestanka članstva.

Pogledajte u poglavlju Prikupljanje podataka koji su osnovni, a koji dodatni podaci.

Vaša prava vezano uz osobne podatke

Svjesni smo da su osobni podaci Vaše vlasništvo te u svakom trenutku, slanjem upita na zastita.podataka@dps-zagreb.hr ili DPS Zagreb, Medulićeva 30, 10000 Zagreb možete provjeriti obrađujemo li Vaše osobne podatke te zatražiti njihov ispis. Istim putem možete zatražiti njihov ispravak i nadopunu ako su netočni ili nepotpuni. U svakom trenutku možete zatražiti brisanje Vaših podataka i povući suglasnosti za njihovu obradu. Pri tom uzmite u obzir da za osnovne podatke ne postoji mogućnost trenutačnog brisanja obzirom na zakonske obveze arhiviranja. Isto tako imate pravo svoje podatke prenijeti i na drugog voditelja obrade. Ako smatrate da smo obradom Vaših podataka prekršili propise o zaštiti podataka, svakako nam se javite kako bi razjasnili nedoumice i ispravili eventualne pogreške. Osim toga, imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka ili nadzornom tijelu EU-a.

DPS Zagreb